Ruske- og uværsløyper

Definisjon ruskevær:

Skiløypetraseer som blir prioritert under ruskevær i ukedagene. Værmeldingen bygger på prognoser fra YR.no for Pellestova og Holmesetra kl 18:00 dagen før. Ruskevær defineres som moderat vind (frisk bris til liten kuling) kombinert med dårlig sikt og eller snø.

Definisjon uvær: 

Dette er skitraseer som prioriteres kjørt opp ved uvær i ukedagene, da løypeme går i lunt fjellskogterreng. Uværløypene har mange traseer tur-retur og avstikkere og går hovedsaklig i skogsterreng. Værmeldingen bygger på prognoser fra YR.no for Pellestova og Holmesetra kl 18:00 dagen før. Uvær menes med sterk vind (kuling), snødrev og dårlig sikt. Det repareres betydelig mindre i midtuke ved slikt vær. 

Sør - Ruskevær helg

ruskeværsløype helg sør

Sør - Ruskevær midtuke

ruskeværsløype midtuke sør

Sør - Uvær helg

uværsløype helg sør

Nord - Ruskevær helg

ruskeværsløype helg nord

Nord - Ruskevær midtuke

ruskeværløyper midtuke nord

Nord - Uvær helg

uværsløype helg nord

Nord - Uvær midtuke

uværsløyper midtuke nord