Løypebeskrivelser

Hornsjørunden

Hornsjørunden

Skimarathonrunden

skimarathonrunden

Hafjellrunden

hafjellrunden

Reinsvannrunden

Reinsvannrunden

Svartåsrunden

Svartåsrunden

Pølkrysset og Keiken

Pølkrysset og Keiken

Runder nord i fjellet

Løyper nord i Øyer-fjellet – all kjøring med maskin starter fra Lisætra. Scooter starter på Holmsetra.

Når skal løypenettet være oppkjørt:

  • Holmsætra – senest kl 0900
  • Svarthaugen/Våsjøen – senest kl 1000

Normal-løype – merket grønn på kartet – kjøres fredag og lørdag – onsdag og søndag ved behov.

Lisætra – Rognhaugen – Steinsætra – Pølkrysset – Holmsetra – Brennlia – Svarthaugen – Digeråsen – Våsdalen/Våsjøen – Nordre Veslesætra – (Rolstulen – Byrusvollen – Bråstad) – Flåtåmoslæen – Raubergsletta – Digeråsen – Grunnessætra – Djupslia – Nysætra – Keiken – Pølkrysset – Mattisbekken – Lisætra

Uværsløype – merket svart på kartet – kjøres lørdag og søndag ut fra værsituasjonen

Lisætra – Langmyråsen – Svartåsen – Steinsætra – Pølkrysset – Hundbergslia – Holmsetra – Brennlia – Svarthaugen – Digeråsen – Våsdalen/Våsjøen – Nordre Veslesætra – Brennlia – Holmsetra – Pølkrysset – Mattisbekken – Lisætra NB! Det kan være variasjoner med hvilke retninger som kjøres.

Scooterløype – merket blå på kartet - kjøres lørdag og søndag

Holmsætra - Hundbergslia – Holmsætra – Svartsætra – Storhaugen – Svartsætra – Grunnesåa – Djupslia – Neråsta og tiltak til Holmsætra

Tidligløype nord i Øyerfjellet frem til ca 20. des – Scooterløype – kjøres lørdag og søndag. Denne går på bilveiene og vi er avhengig av tilstrekkelig med snø for at ikke biler kjører.

Holmsætra – Pølkrysset – Keiken – Nysætra – Grotjernsdalen – Grunna – Digeråsen – Våsdalen – Svarthaugen med retur Holmsætra

NB! Ved lite snø etter 20.12 må løypealternativer avgjøres løpende.

Trolløypa i sin helhet i Øyerfjellet – kjøres hver fredag fra 1.2.

  • Høytider og vinterferien, Jul- og nyttår – daglig om nødvendig
  • Vinterferie – uke 8 og 9 – daglig om nødvendig
  • Påske – daglig om nødvendig

runder nord i fjellet Øyer

Trolløypa

Trolløypa

Hafjell/Mosetertoppen

Her viser vi et utdrag av de mange langrennsløypene i Hafjell. Disse har alle utgangspunkt i Mosetertoppen, som ligger på toppen av Gondolen og gjør det svært enkelt å komme seg til og fra. Gondol tur/retur  voksen kr.100,-/ barn kr.80,- 

Hafjellrunden

Mosetertoppen, Moksjøen, Hundersætra, Mosetertoppen10,3 km

Moksjørunden

Mosetertoppen, Moksjøen, Pellestova, Nysetra, Mosetertoppen14,1 km
Mosetertoppen, Nysetra, Pellestova, Nordseter18,8 km
Mosetertoppen, Nysetra, Pellestova, Ytre Reina, Blautmyra, Ilsetra, Mosetertoppen27,2 km
Mosetertoppen, Nysetra, Pellestova, Nordseter, til Lillehammer32,3 km