Adkomst til løypene

Våre løyper svinger seg innom hele 8 fjellveger fra sør til nord i kommunen.

Disse er:

  • Hundersetervegen (Pellestova, Ilsetra og Gaiastova. Hovedparkering langs veg)
  • Mosætervegen (Utsikten, Mosetertoppen Skistadion)
  • Lie/Hornsjøvegen (Lisetra, Steinmyrhaugen, Liendbekken, Sjøseterkrysset, Høgåsen og Hornsjø)
  • Augsetervegen (Tangen)
  • Aksjøsetervegen (Stensetra)
  • Holmsetervegen (Holmsetra/Røde Kors hytta)
  • Østfjellvegen (Brennlia og Svarthaugen)
  • Nordre Veslesetravegen (Nordre Veslesetra)
  • Vårt løypenett er også mye brukt med utgangspunkt fra Sjusjøen og Nordseter i sør og Goppollen/Fåvang i nord.
Trolløypa går igjennom hele vårt løypenett fra nord/øst til syd.