Skisesongen 2013-2014

 Løyper nord i Øyer-fjellet – all kjøring med maskin starter fra Lisætra. Scooter starter på Holmsetra.

Når skal løypenettet være oppkjørt:

Holmsætra – senest kl 0900 Svarthaugen/Våsjøen – senest kl 1000

Normal-løype – merket grønn på kartet – kjøres fredag og lørdag – onsdag og søndag ved behov.

Lisætra – Rognhaugen – Steinsætra – Pølkrysset – Holmsetra – Brennlia – Svarthaugen – Digeråsen – Våsdalen/Våsjøen – Nordre Veslesætra – (Rolstulen – Byrusvollen – Bråstad) – Flåtåmoslæen – Raubergsletta – Digeråsen – Grunnessætra – Djupslia – Nysætra – Keiken – Pølkrysset – Mattisbekken – Lisætra

Uværsløype – merket svart på kartet – kjøres lørdag og søndag ut fra værsituasjonen

Lisætra – Langmyråsen – Svartåsen – Steinsætra – Pølkrysset – Hundbergslia – Holmsetra – Brennlia – Svarthaugen – Digeråsen – Våsdalen/Våsjøen – Nordre Veslesætra – Brennlia – Holmsetra – Pølkrysset – Mattisbekken – Lisætra NB! Det kan være variasjoner med hvilke retninger som kjøres.

Scooterløype – merket blå på kartet - kjøres lørdag og søndag

Holmsætra - Hundbergslia – Holmsætra – Svartsætra – Storhaugen – Svartsætra – Grunnesåa – Djupslia – Neråsta og tiltak til Holmsætra

Tidligløype nord i Øyerfjellet frem til ca 20. des – Scooterløype – kjøres lørdag og søndag. Denne går på bilveiene og vi er avhengig av tilstrekkelig med snø for at ikke biler kjører.

Holmsætra – Pølkrysset – Keiken – Nysætra – Grotjernsdalen – Grunna – Digeråsen – Våsdalen – Svarthaugen med retur Holmsætra

NB! Ved lite snø etter 20.12 må løypealternativer avgjøres løpende. Trolløypa i sin helhet i Øyerfjellet – kjøres hver fredag fra 1.2. Høytider og vinterferien Jul- og nyttår – daglig om nødvendig Vinterferie – uke 8 og 9 – daglig om nødvendig Påske – daglig om nødvendig