Om oss

Øyer Turskiløyper SA er organisert som et samvirkeforetak der hytteeiere gjennom velforeninger, lokalt næringsliv, Øyer kommune, Øyer Fjellstyre, vegselskaper og innbyggere er andelseiere.

Selskapet ledes av et styre som består av: Fred Gade leder, Stein Plukkerud og Astrid Simengård som nestledere, Lars Staff, Johannes Bergum, Kari Trondsen og Eirik Tandrevold.

På våre styremøter har følgende møterett som observatører: Øyer kommune en representant ved rådmannen, ØTI ski ved leder, Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps ved leder og Øyer Fjellstyre v/daglig leder. Jo Stenersen er engasjert som daglig leder.

Øyer Turskiløyper SA har 3 egne maskiner og et løypenett på 260 kilometer samt et samarbeid med Sjusjøen og Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps. ØTI ski forestår løyperydding på dugnadsbasis.

Under HANDLINGSPLAN på årsmøte sist har ØKTE INNTEKTER i laget vært mål nr 1 for at vi skal klare å tilfredsstille brukernes ønsker på kjørehyppighet.

Reiselivsdestinasjonen Hafjell er flinke til å skryte av skiløypene vi har i Hafjell og Øyer fjellet i sin markedsføring, og vi sammenlignes gjerne med områder som i hovedsak nansieres av den lokale kommunen og de største reiselivsaktørene på stedet.

Øyer kommune har i 2021 doblet sitt bidrag og hytteeierne har signalisert vilje til å løfte hyttebidraget vesentlig. Hytteeierne står for ca 2/3 av skiløype finansieringen, og sammen med noen dedikerte sponsorer, Pellestova, Ilsetra og Hornsjø av de store reiselivsaktørene, samt utbyggingsaktører, veiselskaper, vellstyret, kommunen og privatpersoner sørger de for at vi har midler å kjøre løyper for.

Men hvor er de andre store reiselivsbedriftene som reklamerer så sterkt for gode skiløyper, og hvor er andre aktører som nyter godt av skiløpere? Øyer Turskiløyper har jobbet lenge med å få med dere i spleiselaget, men mange av disse ønsker dessverre ikke å støtte kjøring og tilrettelegging av skiløyper.

Det skal lønne seg å støtte Øyer Turskiløyper. Vi oppfordrer alle hytteeiere og andre som betaler for de flotte skiløypene om å ta et kikk på sponsoroversikten under. Legg dine innkjøp av varer og tjenester til restauranter, hoteller, butikker, rørlegger, elektriker, entreprenører ol som har tatt sitt destinasjonsansvar.

 

 

Vedlegg:

1 deltakerliste møte med velforeninger

2 Inntekstoversikt velforeninger

3 Inntektsoversikt sponsorer

4 Inntektsoversikt veiselskap, kommune og fjellstyre

5 Presentasjon velmøte

6 Verktøykasse til bruk for velforeninger styremøte/årsmøte