Om oss

Øyer Turskiløyper SA er organisert som et samvirkeforetak der hytteeiere gjennom velforeninger, lokalt næringsliv, Øyer kommune, Øyer Fjellstyre, vegselskaper og innbyggere er andelseiere.

Selskapet ledes av et styre som består av: Fred Gade leder, Stein Plukkerud og Astrid Simengård som nestledere, Sondre Stubrud, Bård Erik Torsen, Jarle Krakk og Lars Staff. På våre styremøter har Øyer kommune en representant ved rådmann Sveinar Kildal, ØTI ski ved Bjørn Offigstad og Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps ved Stein Erik Blomberg. Jo Stenersen er engasjert som daglig leder.

Fra i år er det Øyer Turskiløyper SA som står for løypekjøring ved hjelp av egne maskiner samt et samarbeid med Sjusjøen og Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps. ØTI ski forestår løyperydding på dugnadsbasis.