Om oss

Øyer Turskiløyper SA er organisert som et samvirkeforetak der hytteeiere gjennom velforeninger, lokalt næringsliv, Øyer kommune, Øyer Fjellstyre, vegselskaper og innbyggere er andelseiere.

Selskapet ledes av et styre som består av: Fred Gade leder, Stein Plukkerud og Astrid Simengård som nestledere, Lars Staff, Johannes Bergum, Kari Trondsen og Eirik Tandrevold.

På våre styremøter har følgende møterett som observatører: Øyer kommune en representant ved rådmannen, ØTI ski ved leder, Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps ved leder og Øyer Fjellstyre v/daglig leder. Jo Stenersen er engasjert som daglig leder.

Øyer Turskiløyper SA har 3 egne maskiner og et løypenett på 260 kilometer samt et samarbeid med Sjusjøen og Øyer Tretten Rødekors Hjelpekorps. ØTI ski forestår løyperydding på dugnadsbasis.