God påske

Når vi står ved inngangen til påskeferien, har vi lagt bak oss over fem måneder med gode snø- og løypeforhold i Øyerfjellet. Dette gir 160 dager med langrennsløyper. Vi har i vinter kjørt mer enn noen tidligere år, og vi kommer til å ende 2200-2400 maskintimer - avhengig av hvor lenge det er forhold og hvor langt økonomien rekker.

Vi har åpnet mange nye løyper som ligger høyere opp i terrenget enn de gamle og dette gir større variasjon i løypenettet.

De nye løypestrekkene åpner både for flotte naturopplevelser og større valg- og kombinasjonsmuligheter: vi har fått mange nye runder. Skilting er noen steder midlertidig og vil komme på plass til neste vinter. Da får vi forhåpentligvis også eget oppdatert kart.

Løyper i påsken

De nye høyfjellsløypene i Kriksfjell og Storhaugen-Kjerringknappen er blitt godt mottatt. Vi vil derfor ikke ha egne ny toppturløyper i påsken, men henviser til disse og Hitfjellløypa. Med utvidelser og nye løyper har vi i alt 250 km skiløyper i vårt område. Med Sjusjøen, Nordseter og Ringebu gir Øyerfjellet tilgang til mer enn 600 km preparerte skiløyper - det største og beste i Norge.

I påsken vil vi søke å levere nykjørte løyper hver morgen, i allefall i de områdene med mest hytter og skitrafikk. Vi vil legge særlig vekt på å levere gode skøytetraseer som fler og fler ser ut til å bruke. Sjekk skisporet.no for oppdatert informasjon.

Vi har erfart økende scooterspor i traseene og er enig i at det oppleves som lite heldig. Det er andre enn Øyer Turskiløyper som kjører, og vi vil se hva vi kan gjøre for å få redusert scooterkjøring i våre traseer.

Vi har også i vinter hatt baser for løypemaskiner på Pellestova, Mosetertoppen skistadion og Holmsetra som gir direkte tilgang til løypenettet. Generelt har vi mottatt få klager men derimot et overveldende antall hyggelige og positive tilbakemeldinger. Vi tolker det som at brukerne stort sett har vært fornøyd med løypekjøringen i vinter.

Løypebidragene gir skispor!

Vi vil takke alle våre bidragsytere som muliggjør vår aktivitet: nesten alle hytteforeningene i Hafjell har imøtekommet anmodningen om økt bidrag til 850 kr pr hytte fra i vinter. Og vi har avtaler også med andre hyttevelforeninger. Forutsigbare avtaler med hyttevelforeningene er svært viktig for oss da kjøring med det aktivitetsnivå vi har hatt i vinter er krevende økonomisk. Andre steder i fjellet er hyttetettheten mindre, og det er kanskje ikke etablert hyttevelforeninger. En oppslutning om løypebidrag fra alle områder er viktig, enten du har hytte, seter eller er dagsturist i skiløypene.

Vi ser at de fleste overnattingsbedriftene i kommunen reklamerer med flotte skiløyper. Denne gangen vil vi takke Pellestova, Ilsetra, Hornsjø og Åsletten pensjonat, samt campingene for å bidra økonomiske til disse flotte skiløypene.

Vi har fått mange nye bedriftssponsorer, og vi oppfordrer skiløperne om å bruke de som støtter løypene som takk for støtten. Spesielt vil vi trekke frem den nye Sparbutikken som har bidratt hyggelig. Vi regner med at det er mange skiløpere som legger igjen en del kroner i alle butikkene i kommunen vår. Spør gjerne om de støtter skiløypene neste gang du handlerJ.

  

Vi ønsker alle en riktig god skipåske.

 

Bruk våre sponsorer - de støtter oss!