Nyhetsbrev 10

Hurra – det er jul, og det er snø i fjellet!

 

Nå er maskin nr trelevert. Løypekjørerne er skolert og er klare for å gjøre sitt beste for at du skal få gode skiopplevelser i Øyerfjellet og Hafjellområdet nå i jula og videre utover vinteren.

Det er gjort mye grunnarbeid  i terrenget i høst. Dette sammen med de stabile snøforholdene vi er så heldige å ha i Øyerfjellet, har gjort at vi kunne tilby tidligløyper allerede fra 1/11 i år.

 

Ny garasje og ny maskin

Vi er veldig takknemlige for at Pellestova har bygget ny oppvarmet garasje for oss. Dette betyr at vi får bedre driftsforhold på alle måter. Med nyinvesteringen har vi nå tre maskiner. En maskin vil ha utgangspunkt fra Pellestova. De to andre har utgangspunkt fra Mosetertoppen og fra Holmsetra. 

 

Lagt grunnlaget for nye tidligløyper

Vi har i år lagt ned store ressurser for å få til mer tidligløyper som naturlig kobler seg til klassikeren over alle tidligløyper «Hornsjørunden». Hovedstrengen her er forbindelsen mellom Mosetertoppen – Nysetervegen – Pellestova, som nå er finplanert og utvidet hele vegen og krever minimalt med snø. Rognhaugvegen og Langmyråsen – Svartåsen er også planert og utvidet, Det samme gjelder gamle Hornsjøvegen mellom Sjøseterkrysset til Hornsjø.

 

Nye løyper og oppgradering av løypenettet

Vi ønsker å legge til rette for best mulig skiopplevelser. I det ligger også å finne de beste traseene. Det er derfor gjort en del omlegginger og nye løyper som vil dukke opp nå utover i jula. Disse vil i første omgang bli midlertidig skiltet til neste kryss. Vi kommer tilbake til mer informasjon om de nye løypene etterhvert. Vi skal forsøke å komme med noen turtips som inkluderer de nye opplevelsesløypene. Turtipsene vil bli lagt ut på Facebook-sida vår av løypebasen.

 

Øyer Turskiløyper har nå ca 220 km skiløyper. Tidligløypene går for det meste etter fjellveger og krever ikke mye snø. Naturløypene er mer ujevne, kryssende bekker eller bløte myrer. Disse krever naturligvis mer snø og kulde, forhåpentligvis får vi åpnet det aller meste i løpet av jula.

Vi mener vi er godt rustet for en flott skivinter. Flere velforeninger har bidratt med ny årssum kr 850 pr hytte, og det er kommet inn flere sponsorer inn.

Fra kommunen har vi siden sist fått tilsagn om  bevilgninger for å bygge ny sykkeltrase som også skal fungere som tidligløype fra løypekrysset ved Augseterveien der Statsalmenningen begynner og ca 1, 5 km frem til Steinsetra. Vi får da tidligløypenett helt til Holmsetra. Denne traseen vil gi langt mer barnevennlig sykkelvei nordover i fjellet enn dagens med store høydeforskjeller fra Svartåsen - Moseter- og Lisetraområdene. Vi kommer tilbake til dette prosjektet som vi håper å påbegynne neste sommer. 

Vi får hyggelige og positive tilbakemeldinger. Fortsett med detJ og kom selvsagt med tips til forbedringer om dere har det.

Tilslutt; Vi oppfordrer alle til å bruke våre sponsorer – de støtter oss.

 

Nå ønsker vi dere en god og aktiv juleferie i Øyerfjellet.

 

Bruk våre sponsorer - de støtter oss!