Nyhetsbrev november 2016

Vinteren har kommet


Stor aktivitet i tidligløypene

1. november kom snøen i år, 14 dager tidligere enn i fjor. Vi har nå nok snø til Hornsjørunden og tidligløypene fra Pellestova via Ilsetra, Gaiastova til skistadion der lysløypa er preppet, samt over Moseteråsen til Liesetra.

Løypa fra Pellestova til Liesetra er under utbedring med bredding og planering og med fjerning av stein og røtter. Løypa får tidligløypestandard. Det gjenstår noe arbeid rett før Pellestova der Gudbrandsdal Energi gjennomfører kabelarbeidet. Løypa blir ferdig om kort tid. Vi har også fått tillatelse til å bearbeide Rognhaugveien på samme måte, og vi går i gang der straks vi er ferdige på Hafjelltoppen.

Tidligløypetilbudet i Øyerfjellet vil da være Hornsjørunden og til Mosetertoppen og derfra til Tangen og Liesetra, tilsammen ca 40 km.
Det er i hovedsak Mosetertoppen og Moseteråsen som har finansiert oppgraderingen av løypene i sitt område. På Hafjelltoppen og langs Rognhaugveien er det Øyer Turskiløyper med bidrag fra Buckhardt/ Ilsetra som har stått for finansieringen.
Sammen med Sjusjøen og Nordseter har vi dermed åpnet kanskje 150 km sammenhengende løyper.

Tidligløype med scooter

Vi ønsker også å gi et tidligtilbud om enkel skiløype mellom Holmsætra og Steinsætra. Vi har leid inn Røde Kors for å kjøre et enkelt spor langs Holmsetervegen og ned til parkeringa på Steinsetra. Dette lar seg gjøre nå da det er godt og hardt snødekke langs vegen. Vegen er ikke stengt for biltrafikk og her blir det som i trafikken ellers. Del på veien og ta hensyn. Scootersporet kjøres opp lørdag morgen.

Vi håper at det øvrige løypenettet er i orden i god tid før jul. Så snart det er nok snø i terrenget starter vi grunnpreparering for å fange snø og gjøre nødvendig utbedringer. Følg med på facebooksida vår og her på nettsida til oyerturskioyper.no.

Store investeringer

ØT legger denne sesongen opp til kjøring på nivå med fjoråret der vi økte med ca 50% fra 2015. Vi har ambisiøse mål og har anskaffet en ny rød stormaskin. Vår maskinpark blir da tre maskiner der to var nye i fjor og en ny nå. ØT har dermed anskaffet maskiner og utstyr for mer enn 6,5 mill på ca ett år med egen drift.

Denne satsingen må finansieres og vi har i høst inngått flere nye sponsoravtaler og fornyet de gamle. Nye sponsorer ønskes velkommen og vårt mantra er: "Bruk ØTs sponsorer - de støtter skiløyper". På denne måten kan Øyer Turskiløyper og skiløperne bruke sin forbrukermakt slik at det blir enda mer lønnsomt for næringslivet å støtte skiløypene. 

Vi oppfordrer dere til å øke løypebidraget pr hytte/ boenhet i fjellet og bygda fra denne sesongen til 850 kr. Bidraget vil fortsatt ligge lavere enn mange sammenlignbare destinasjoner.
Vi har hittil fått aksept for dette fra de ca 900 hyttene som hittil har hatt årsmøter. Vi håper alle vil være med å dra lasset sammen.

Øyer Turskiløyper eies av brukerne, mer enn 2000 hytteeiere foruten innbyggere, kommune, fjellstyre, vegselskap og lokalt næringsliv.
Vi planlegger også denne vinteren å åpne nye spennende opplevelsesløyper. Mer om det nærmere jul.

 

Vi ønsker dere fine førjulsturer i fjellet.

 

Bruk våre sponsorer - de støtter oss!