ØNSKER DU Å GI ET LØYPEBIDRAG TIL ØYER TURSKILØYPER?

 

DET KAN DU GJØRE VIA VÅRT KONTONUMMER ELLER VIPPS:

 

Konto nr: 1644.23.86300  

Vipps: #46235 eller søk "Øyer Turskiløyper" 

 

ØNSKER DU Å BLI SPONSOR/SAMARBEIDSPARTNER ELLER ANDELSEIER, TA KONTAKT MED OSS PÅ: post@oyerturskiloyper.no.