Samarbeid med næringslivet

Tanken om samarbeid med næringslivet bygger på at Øyer Turskiløyper ved langrennsløyper – på samme måte alpinsenteret gjør det for alpint - bidrar til verdiskapning; bedre etterspørsel og økt verdi på eksisterende hytter, flere gjester til turistbedriftene, mer handel i bygda, større etterspørsel etter varer og tjenester fra lokale leverandører og mer hyttebygging.

Våre sponsorer støtter oss. Velg leverandører blant våre sponsorer.