Samarbeid med næringslivet

Tanken om samarbeid med næringslivet bygger på at Øyer Turskiløyper ved langrennsløyper – på samme måte alpinsenteret gjør det for alpint - bidrar til verdiskapning; bedre etterspørsel og økt verdi på eksisterende hytter, flere gjester til turistbedriftene, mer handel i bygda, større etterspørsel etter varer og tjenester fra lokale leverandører og mer hyttebygging.

Bruk våre sponsorer - de støtter oss! Det er bare de som støtter oss, ikke andre!

 

Sponsorer:

                                                                            

 

Samarbeidspartnere: