Ambisjon

  • Vi organiserer merking og oppkjøring av skiløyper i Øyerfjellet fra Lillehammer og Ringsaker grenser i sør og til Ringebu i nord.
  • Ambisjonen er å gode skiløyper over hele fjellet for innbyggere og turister. Rundt Hafjell jobber vi for topp kvalitet med fornuftig kjørehyppighet. Til sammen håper vi dette vil være til glede for alle som er interessert i ski uavhengig av nivå og egne ambisjoner.
  • Vi samarbeider med ØTI ski om tilbakemeldinger på løypekvaliteten, og de gjør en formidabel dugnadsjobb med rydding av løypetraseer. Løypetraseene blir også utbedret for å kunne kjøre større tråkkemaskiner.
  • Vi bruker moderne tråkkemaskiner, og løypetraseene blir stadig vedlikeholdt og utbedret med tanke på større maskiner. I tillegg samarbeider vi med Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps som supplerer med scooter og moderne sporkjelke.
  • Løypene våre skal være et viktig bidrag i kommunens næringsutvikling, både i Hafjell og de øvrige hytteområdene.
  • Vi får jevnlig konstruktive tilbakemeldinger på vår Facebook side. Dette er til god hjelp, og vi oppfordrer skiløpere i hele fjellet til å fortsette med dette.