Ambisjon

  • Vi organiserer merking og oppkjøring av skiløyper i Øyerfjellet fra Lillehammer og Ringsaker grenser i sør og til Ringebu i nord.
  • Ambisjonen er å gode skiløyper over hele fjellet for innbyggere og turister. Rundt Hafjell jobber vi for «Sjusjøen-kvalitet». Til sammen håper vi dette vil være til glede for alle som er interessert i ski uavhengig av nivå og egne ambisjoner.
  • Vi samarbeider med ØTI ski om tilbakemeldinger på løypekvaliteten, og de gjør en formidabel dugnadsjobb med rydding av løypetraseer. Løypetraseene blir også utbedret for å kunne kjøre større tråkkemaskiner.
  • Vi bruker moderne tråkkemaskiner, og løypetraseene blir stadig vedlikeholdt og utbedret med tanke på større maskiner. I tillegg samarbeider vi med Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps som supplerer med scooter og moderne sporkjelke.
  • Løypene våre skal være et viktig bidrag i kommunens næringsutvikling, både i Hafjell og de øvrige hytteområdene.
  • Vi får jevnlig konstruktive tilbakemeldinger på vår Facebook side. Dette er til god hjelp, og vi oppfordrer skiløpere i hele fjellet til å fortsette med dette.